KLINIK MEMANAH ANJURAN JABATAN SUKAN, KOKURIKULUM DAN KEBUDAYAAN PPD DENGAN KERJASAMA ALUMNI PPD (KAMPUS PPD PADA 27 FEBRUARI 2013)

Antara peserta yang terlibat dalam klinik memanah yang diadakan di kampus PPD. Para peserta diberi tunjuk ajar oleh Pemanah-Pemanah Pasukan Negeri Sembilan (baju kuning). Semoga peserta yang mana ada diantaranya terdiri dikalangan Alumni PPD akan dapat menyumbang ilmu yang dipelajari kepada para pelajar PPD dalam sukan memanah.

Views: 29

Comment

You need to be a member of ALUMNI POLITEKNIK PORT DICKSON to add comments!

Join ALUMNI POLITEKNIK PORT DICKSON

© 2018   Created by admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service